Privacy Verklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Derikx Installaties kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Derikx Installaties en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website van Derikx Installaties verstrekt. Derikx Installaties vraagt hierbij om uw gegevens/bedrijfsgegevens zoals adres, telefoon (vast en/of mobiel) en e-mailadres. Derikx Installaties kan uw persoonsgegevens of de persoonsgegevens van de contactpersoon van uw bedrijf verwerken.

Waarom Derikx Installaties gegevens nodig heeft

Derikx Installaties verwerkt deze persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen en/of u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan Derikx Installaties uw persoonsgegevens/bedrijfsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening.

Hoelang Derikx Installaties gegevens bewaart

Derikx Installaties bewaart de gegevens niet langer dan de wettelijke bewaartermijn.

Delen met anderen

Derikx Installaties verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen website bezoek

Op de website van Derikx Installaties worden algemene bezoekgegevens bijgehouden waaronder het device wat u gebruikt en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden zo snel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Cookies, of vergelijkbare technieken die Derikx Installaties gebruikt.

Derikx Installaties maakt alleen gebruik van technische en functionele cookies. Deze worden alleen gebruikt tijdens uw bezoek aan de website, zodra u de website heeft afgesloten zijn deze cookies verwijderd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@derikx.nl.

Derikx Installaties zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Derikx Installaties neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Derikx Installaties verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Derikx Installaties via info@derikx.nl.

Derikx Installaties is als volgt te bereiken:

Adres: Windmolenbosweg 4c, 6081 PE Haelen

Telefoon: 0475-583133

e-mailadres: info@derikx.nl