Subsidie

De windmolen valt onder de regeling 'Wind op land' van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie. Deze regeling, die een extra subsidie biedt van 4,5 ct. per kWu, kan via SenterNovem worden aangevraagd. De procedure en meter voor windturbines zijn vergelijkbaar, maar gescheiden van de zonnepanelen. U kunt dus niet dezelfde productiemeter gebruiken voor de windturbine als voor zonnepanelen. De windturbine komt in aanmerking voor de Energie Investeringsaftrek (EIA), waarvan u gebruik kunt maken indien u ondernemer bent.

Afhankelijk van de gemiddelde windsnelheden en huidig energieverbruik is het mogelijk om 30 tot 50% van het elektriciteitsgebruik thuis of op kantoor decentraal op te wekken. Door het hoge rendement is de terugverdientijd van DonQi Urban Windmill, zonder subsidies, minder dan 10 jaar.