Locatie

Voor de locatie is het belangrijk dat er voldoende wind is en er geen grote gebouwen of bebossing voor de molen staan. Met name de zuidwesthoek is hierbij belangrijk. Verder is het rendement afhankelijk van de lokale omgeving. In een bebouwde omgeving kan het voorkomen dat een object de windstroom verstoort. U kunt een schatting maken of het object voor uw gebouw de windstroom verstoort. Een vuistregel daarbij is dat het object minimaal 2x zo ver weg staat, als het hoog is. Dat wil zeggen als een object 100 meter hoog is, dan zal het zich 200 meter van uw gebouw moeten bevinden.