Onderhoud & Beheer

Meer comfort en werkplezier, minder ziekteverzuim

Met een goed samenspel tussen temperatuur, verlichting en ventilatie creëert u in uw gebouw een gezond binnenklimaat. Dat heeft veel voordelen. Een hogere arbeidsproductiviteit bijvoorbeeld en een lager ziekteverzuim. In een gezonde omgeving is het voor iedereen prettig en comfortabel werken. Wij zorgen ervoor dat de installaties in uw gebouw altijd optimaal functioneren.   

Iedere installatie in een gebouw is anders. Niet alleen wat betreft ontwerp en gebruik, ook qua levensduur. Wij maken daarom voor elke situatie een onderhoudsoplossing én contractvorm op maat. Volledig toegespitst op uw bedrijfsproces en met een juiste balans tussen kosten en baten

Voor u de beste energieprestaties

Ons doel is altijd om u op lange termijn te laten profiteren van efficiencyverbeteringen en (energie)kostenbesparingen. We besteden veel aandacht aan mogelijkheden om uw CO2-footprint te verlagen. Hoe we dit samen met u bereiken, leggen we vast in een helder meerjarenplan.

Legionella beheersplan: voor een gezonde drinkwaterinstallatie

In drinkwater en proceswater kunnen ziekmakende legionellabacteriën voorkomen. Wij zijn gecertificeerd om uw drinkwaterinstallatie te analyseren en indien nodig corrigerende maatregelen te nemen. Het complete traject voeren wij voor u uit: van preventie tot en met bestrijding.    

Door middel van een risicoanalyse brengen wij uw drinkwaterinstallatie in kaart. U krijgt een overzicht van de maatregelen die nodig zijn om uw installatie aan te passen aan de NEN 1006-normering en de WATER Werkbladen. 

Ons plan van aanpak leggen we vast in een beheersplan. Daarin staat een duidelijke planning voor het uitvoeren van spoelingen, metingen, analyses en onderhoud. In een onderhoudscontract leggen we deze werkzaamheden vast, zodat uw drinkwaterinstallatie altijd voldoet aan de laatste wettelijke eisen.  

Certificering van uw werktuigbouwkundige installaties

Wij kunnen uw werktuigbouwkundige installatie(s) certificeren en een Certificaat van Ingebruikname verstrekken. Daarbij voeren wij het volledige traject voor u uit: van eerste inspectie tot en met het uitvoeren van de benodigde herstelwerkzaamheden. 


Bij een certificering doorlopen wij de volgende stappen:

  • risicoanalyse en legionella beheerplan;
  • scope 1: atmosferische verwarmingsketels en luchtverhitters;
  • scope 2: warmwaterketels en luchtverhitters met ventilatorbranders;
  • scope 5: bijzondere industriële installaties;
  • scope 6: emissiemetingen;
  • scope 7a: brandstofleidingen voor aardgas met een ontwerpdruk ≤ 0,5 bar;
  • scope 10: inspectie elektrisch materieel op brandrisico.