Legionellapreventie

Het Ministerie van VROM stelt u als eigenaar van een collectieve leidingwaterinstallatie (installatie die leidingwater aan derden levert of beschikbaar stelt) verantwoordelijk voor de kwaliteit van de waterinstallatie. Om deze kwaliteit te kunnen waarborgen helpen wij u graag met het uitvoeren van de legionellapreventie.

Legionellapreventie in leidingwater begint op de tekentafel maar houdt daarna niet op. Na een correct ontwerp en een zorgvuldige aanleg zijn een juist gebruik, een goed beheer en een zorgvuldig onderhoud belangrijke voorwaarden voor een legionellaveilige leidingwaterinstallatie.

Bij ons kunt u terrecht voor:

Advies
Risicoanalyse
Beheersplan
Preventie
Technische aanpassingen
Watermonsters