Service & Onderhoud

Om de levensduur van uw installatie te bevorderen is het raadzaam om jaarlijks een onderhoudsbeurt aan uw cv-installatie uit te voeren. Het toestel wordt dan gereinigd, nauwkeurig gecontroleerd op de goede werking en eventueel opnieuw afgesteld. Mochten er gebreken zijn dan krijgt u vooraf een duidelijke prijsopgaaf. Installatie en onderhoud wordt uitsluitend verricht onder volledige garantie op de door ons vervangen en/of aangebrachte onderdelen. Indien u bij ons in het bestand staat dan wordt u jaarlijks door ons benaderd voor het maken van een afspraak.

Eerste of Bijzondere Inspectie (EBI)
De EBI-inspectie vindt éénmalig plaats bij inbedrijfstelling van uw stookinstallatie. Bij deze keuring controleert Derikx Installaties of een nieuw geplaatst toestel is opgesteld en afgesteld conform de geldende veiligheids- en milieueisen. De afstelgegevens en relevante documentatie van het toestel worden vastgelegd in het basisrapport en dienen als basis voor het jaarlijks onderhoud en voor de periodieke inspectie

Periodieke inspectie (PI)
De Wet milieubeheer stelt een periodieke inspectie (PI) verplicht voor installaties met een nominaal
vermogen vanaf 100 kW. Tenminste eenmaal per 4 jaar (of zoveel eerder indien dit uit de EBI-inspectie noodzakelijk blijkt) bent u wettelijk verplicht de bestaande stookinstallatie te laten keuren; een PI-inspectie. De meetgegevens worden vergeleken met de vastgestelde grenswaarden uit het EBI-rapport.

Derikx Installaties kan deze inspecties voor u uitvoeren en een Certificaat van Ingebruikname verstrekken.

Ook uw mechanische ventilatie zal op termijn vervuild raken. Om risico's voor gezondheid en onnodige slijtage van de mechanische ventilatie te voorkomen is controle en grondige schoonmaak van de filters en ventielen noodzakelijk. Eventuele geluidsoverlast wordt daarmee ook tegengegaan. Om verzekerd te zijn van goed onderhoud van uw mechanische ventilatie kunt u het beste een ventilatie onderhoudsabonnement afsluiten. Het onderhoud en controle van uw mechanische ventilatie is bij Derikx Installaties in deskundige handen.